• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Kółko polonistyczne
JESIEŃ POETYCKA PDF Drukuj Email
Wpisał Hanna Hering   
Piątek, 09 Listopad 2012 06:46

 

W Świeciu trwa druga  edycja JESIENI POETYCKIEJ. W czwartek 8 listopada Koło Polonistyczne uczestniczyło w wieczorku autorskim Ewy Poniżnik i Karoliny Sałdeckiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.     Natomiast dzisiejszy wieczór (9 listopada) , można spędzić w Cafe Kultura, gdzie o godz. 18:00 rozpocznie się
spektakl Mix Tysiąclecia, który przyciągnie do poezji. Wkrótce w zakładce „szkolni dziennikarze” zamieścimy wrażenia jednej z naszych uczennic.

 
POKAZY SZORTÓW RUSZAJĄ W POLSKĘ! PDF Drukuj Email
Wpisał Hanna Hering   
Wtorek, 06 Listopad 2012 12:14

Największa w Polsce akcja pokazowa filmów krótkometrażowych już w listopadzie rusza w Polskę! Obejżymy 21 filmów z całego świata w 32 miejscach w całym kraju. Czeka nas 270 minut uczty filmowej. Zapraszamy do udziału w pokazach odbywających się w naszym Kinie studyjnym Wrzos:

*20.11.2012r. godz. 19:00

*21.11.2012r. godz. 19:00

*22.11.2012r. godz. 19:00

 
IX Zaduszki poetyckie - "...pomrzemy bez rutyny..." PDF Drukuj Email
Wpisał Hanna Hering   
Wtorek, 06 Listopad 2012 07:19

W przedostatni wieczór października na dworze było dżdżysto i wietrznie. W taką pogodę nie chce się opuszczać przytulnego domu. A jednak, kilkunastu gimnazjalistów z Katolika w Świeciu wbrew jesiennej aurze przyszło do szkoły. Co mogło odciągnąć nastolatków sprzed komputerów i telewizorów?... Po prostu poezja.

Koło polonistyczne zorganizowało po raz dziewiąty Zaduszki Poetyckie, tym razem w jadalni Katolickiej Szkoły Podstawowej. Na początku polonistka Joanna Biniecka przybliżyła tradycję Zaduszek Jazzowych w Polsce. Pierwsza tego typu impreza odbyła się już w 1954 roku w Krakowie, natomiast mieszkańcy Poznania od 2002 roku muzyką i modlitwą wspominają zmarłych muzyków.

W klimat panującej za oknami pory roku wprowadziły zebranych:   Anna Dembińska oraz Marta Ledzińska (trzecioklasistki), śpiewając Jesienną zadumę (sł. Magdalena Umer, Elżbieta Adamiak) przy akompaniamencie nauczyciela muzyki Andrzeja Skupniewicza. Następnie jedna uczennic przybliżyła biografię zmarłej w tym roku Wisławy Szymborskiej.    A wiersz noblistki Nic dwa razy się nie zdarza, wybrzmiał podczas tego spotkania bardzo wymownie. Potem otwarto przestrzeń dla uczestników, którzy czytali  utwory i snuli refleksje o: śmierci, przemijaniu, jesieni… Część osób przyniosła tomiki poezji, inni wydruki komputerowe, znalazły się także przepisane odręcznie teksty (co w XXI wieku należy do rzadkości). Pierwszą część wieczorku podsumowała piosenka Remedium (sł. Magdalena Czapińska, Seweryn Krajewski, Maryla Rodowicz), w wykonaniu w. w. uczennic.

Po porcji strawy duchowej nadszedł czas na łyk ciepłej herbaty i słodkie co nieco. Kiedy ucichł radosny gwar polonistka Marta Pyrka, przytoczyła najważniejsze fakty z życia śp. Przemysława Gintrowskiego – barda Solidarności. Młodzi słuchacze rozpoznali pieśń Modlitwa o wschodzie słońca. Podczas kolejnej przestrzeni dla uczestników, pojawił się wiersz ks. Jana Twardowskiego Spieszmy się kochać ludzi. Towarzyszy on Zaduszkom Poetyckim od początku ich organizowania, czyli od 2003 roku. Jeden z gimnazjalistów postanowił zadebiutować na niwie liryki i przeczytał wiersz własnego autorstwa.  Z kolei obecny na sali  dyrektor ks. dr Przemysław Szulc, służył zebranym wiedzą teologiczną  rozwiewając nasuwające się wątpliwości. Artystyczną część spotkania optymistycznie zakończył utwór Korowód (sł. Leszek A. Moczulski, śpiew Marek Grechuta).

            Aby tradycji stało się zadość uczniowie Katolickiego Gimnazjum wkroczyli odważnie w ciemność i udali się z polonistkami oraz bibliotekarką Hanną Hering na cmentarz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia  N.M.P. Na mogiłach pacjentów i NN zapalono znicze oraz pomodlono się za tych, o których już teraz pamięta coraz mniej osób.

J.B.

1

LAST_UPDATED2
 
JUŻ IX ZADUSZKI POETYCKIE PDF Drukuj Email
Wpisał Hanna Hering   
Czwartek, 25 Październik 2012 06:38

 

Koło polonistyczne zaprasza na kolejne Zaduszki Poetyckie, które rozpoczną się

o godz. 17.00 w dniu 30 października (wtorek) 2012 roku. Po raz pierwszy spotkamy się w jadalni Katolickiej Szkoły Podstawowej. Przynieście utwory o przemijaniu i znicze.

W tym roku chcemy się zatrzymać przy wierszach zmarłej noblistki Wisławy Szymborskiej oraz ś.p. Przemysława Ginrtowskiego – barda Solidarności. Po porcji liryki i kubku herbaty, nadejdzie chwila zadumy nad cmentarnymi mogiłami.

 

(…)Ktoś tutaj był i był,

A potem nagle zniknął

I uporczywie go nie ma (…)

 

Kot w pustym mieszkaniu W. Szymborska

 

LAST_UPDATED2
 
Program koła polonistycznego PDF Drukuj Email
Wpisał Michał Erward   
Środa, 20 Czerwiec 2012 19:07

 

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO – SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

 

 

1.WSTĘP

 

Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w zależności od oferty kulturalnej w Świeciu, Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanych uczniów. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań gimnazjalistów i licealistów.


2.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

• Adresatami programu są uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu
• Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA POLONISTYCZNEGO.
• Jego realizacja przewidziana jest na ROK SZKOLNY 2011/2012.
• Program jest otwarty, może ulegać zmianom.
• W realizacji niektórych zadań będą mnie wspierać: pani bibliotekarka oraz rodzice.
• Aby w pełni zrealizować program muszę zabezpieczyć uczestnikom koła dobry dostęp do różnych źródeł informacji np., książek, prasy, słowników, Internetu, albumów . W tym celu nawiążę współpracę z biblioteką szkolną i publiczną oraz pedagogiczną.
• Planuję zorganizować wyjścia, wyjazdy do: kina, teatru, filharmonii, opery i zwiedzanie muzeum , co będzie możliwe tylko przy wsparciu finansowym rodziców.
• Wszelkie konkursy będą realizowane za zgodą dyrektora szkoły.

3.CELE

CELE OGÓLNE:

Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.
Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu oraz programów komputerowych.
Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi
( objętych programem nauczania).
Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
Zapoznanie uczniów z ofertą lokalnych bibliotek i instytucji kulturalnych.
Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej.
Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.


4. TREŚCI

ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY PIĘKNEJ; najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), prezentowanie przez uczniów przeczytanych wierszy ulubionych autorów(szczególnie polskiego noblisty Czesława Miłosza z okazji obchodów jego roku). 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU GRAMATYKI I ORTOGRAFII; przypomnienie wszystkich poznanych zasad ortografii, pisanie dyktand , udział w konkursach ortograficznych i przedmiotowych.


WIADOMOŚCI Z DZIEDZINY TEATRU i FILMU- obejrzenie sztuki teatralnej, filmu, recenzje filmów, spektakli.

PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ ( z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi pisemnej objętych programem nauczania ); pisanie tekstów wolnych , wiersze własne.

PRACA NA RZECZ SZKOŁY umieszczanie efektów własnej pracy na gazetce szkolnej, w rubryce Szkolni Dziennikarze na stronie internetowej, prowadzenie kroniki Koła Kulturowego, pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych i udział w nich, zorganizowanie wieczorków poetyckich.

PONADTO UDZIAŁ W KONKURSACH ZEWNĘTRZNYCH .


5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU


Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. W związku z tym nauczyciel powinien stać się dla swoich podopiecznych organizatorem ich intelektualnego rozwoju w czasie zajęć i poza nimi , a podawane przez niego wiadomości powinny stanowić tylko niezbędną podstawę do samodzielnej aktywności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Warunki te spełniają przede wszystkim metody i techniki aktywizujące uczniów.

Metody i techniki dydaktyczne zaproponowane w programie:
1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach)
- umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza, porównanie , formułowania opinii , sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy.
2. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, sztuką ) umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
3. Spotkania z pracownikami muzeum, biblioteki publicznej, pedagogicznej
4. Wycieczki.


6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:
- dostrzec bogactwo , wieloznaczność i wielofunkcyjność słów,
- osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem,
- dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy,
- wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo 
dostępnych informacji, 
- wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku , literatury i kultury,
- mieć poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania jednostkowe i zbiorowe.


Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO 
w roku szkolnym 2011/2012

1. Spotkanie organizacyjne- omówienie tematyki zajęć.

 1. W świecie filmów- gatunki: przeglądy filmowe w świeckim kinie Wrzos, wyjazd do kina na wybrany film (recenzja )

 2. Co o teatrze wiedzieć wypada? Wyjazd na spektakl teatralny; dyskusja o teatrze TV na żywo

 3. W krainie dźwięków- uczestnictwo w koncercie, operze, operetce lub balecie.

 4. W bydgoskim, toruńskim, grudziądzkim (do wyboru) muzeum.

 5. Udział w obchodach 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

 6. Uczestniczenie w spotkaniach autorskich organizowanych przez biblioteki, dom kultury.

 7. Przygotowanie Zaduszek Poetyckich dla społeczności szkolnej.

 8. Współorganizowanie II edycji konkursu recytatorskiego Poeci z Kociewia oraz Wieczoru Laureatów.

 9. On zdobył literacką nagrodę Nobla- zapoznanie z biografią i twórczością Czesława Miłosza.

 10. Zdobywamy tytuł MISTRZA ORTOGRAFII- udział w międzyszkolnych konkursach ortograficznych.

 11. „Piszę, deklamuję… więc jestem” uczestnictwo w konkursach literackich, recytatorskich, przedmiotowych zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.


  Opracowała: Joanna Biniecka

 

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL